2-6 GRUDNIA 2013r.

TYGODNIEM BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE

W ramach tygodnia bezpieczeństwa nauczyciele wychowania fizycznego ZSP w Baborowie: p.Anna Rosga, p.Joanna Bieniek, p.Andrzej Deszka, p.Mariusz Kostyk podczas lekcji w-f przypominali zasady I pomocy przedmedycznej.

Uczniowie klas 4 SP uczęszczający na zajęcia pozalekcyjne innowacji pedagogicznej „Umiem ratować” prowadzonej przez koordynatora szkolnej akcji, przeprowadzili ankietę wśród rówieśników dotyczącej znajomości zasad I pomocy przedmedycznej.

Okazuje się, że wielu uczniów pamięta zasady. Są jednak uczniowie, którzy powinni przypomnieć sobie na czym polega pierwsza pomoc.

Na jednej z przerw czwartoklasiści pod czujnym okiem ratownika medycznego p. Marcina Isańskiego prezentowali rówieśnikom zasady udzielania pierwszej pomocy, a także zachęcali do udziału w ćwiczeniach.

W ćwiczeniach wzięli udział także uczniowie nauczania indywidualnego: Piotr i Dawid.

Zasady I pomocy poznawały również dzieci z Oddziału Przedszkolnego w Sułkowie.

Koordynator szkolnej akcji

Lidia Wrzos

 

 

 

Dnia 09.10.2013r. (środa) o godzinie 9,00 odbyło się spotkanie uczniów klas III-VI SP ze starszym aspirantem p. Romanem Kraszewskim. W czasie jego trwania przedstawione zostały scenki przygotowane przez uczniów klasy VI B dotyczące bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych oraz niebezpieczeństw czyhających na nieuważnych użytkowników ruchu drogowego.

Jedna ze scenek przedstawiła tragiczne skutki wybiegania zza autobusu lub innego pojazdu ograniczającego widoczność. Kolejna scenka dotyczyła właściwego sposobu przeprowadzenia rozmowy z dyspozytorem pogotowia ratunkowego.

Uczniom zostały przypomniane numery alarmowe oraz zasady bezpiecznej i sprawnej ewakuacji w przypadku pożaru.

Uczniowie z nauczania indywidualnego prowadzeni przez p. Lidię Wrzos przez całe spotkanie prezentowali plakat dotyczący tematyki bezpieczeństwa wykonany przez uczniów klasy IV.

Starszy aspirant p. Roman Kraszewski przybliżył również zasady bezpiecznej ewakuacji, zachowania się w trudnych warunkach oraz posłuszeństwa wobec kierujących akcjami ratunkowymi.

Koordynator do spraw bezpieczeństwa w szkole Anna Rosga poinformowała zebranych, iż w najbliższym czasie w Zespole Szkolno- Przedszkolnym zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja i zobowiązała uczniów do zastosowania przedstawionych w czasie spotkania zasad.

 Koordynator Anna Rosga


 

 

 
22333116
22546904